Rugby: Fördelar

Kontaktsport

%d0%ba%d0%b561Rugby är en kontaksport som är enormt populär i länder såsom Storbritannien, USA, Australien, Nya Zealand och Sydafrika. I Sverige är rugby en förhållandevis liten sport men antalet spelare växer stadigt. Det är en fysiskt krävande sport som har många hälsomässiga fördelar. Rugbyspelande hjälper till att utveckla styrka, uthållighet och kondition. Vissa positioner kräver också ytterligare färdigheter, exempelvis precisions sparkar.

När man spelar rugby så måste man också vara mentalt förberedd och deltagande i denna sport kan utveckla viktiga mentala färdigheter såsom självkontroll och disciplin. För att en spelare ska kunna nå sin fulla potential så krävs det en trygg och positiv miljö där spelarna känner sig säkra att hantera rugbybollen som har en oval form.

Fysisk träning

%d0%ba%d0%b562Rugbyspelare bygger styrka och de utvecklar ofta en stark överkropp. Starka armar behövs för att hantera och kasta rugbybollen. Benmusklerna får ordentlig träning när spelet stannar på grund av en foul eller om bollen har gått ur spel. Spelaren i varje lag binder ihop tre rader och det lag som inte begick foul eller sköt bollen ur spel sätter bollen in i tunnel mellan benen på spelarna. Spelarna i båda lagen tävlar då om bollen med fötterna och försöker flytta bollen bakåt till en lagkamrat. Detta ger spelarna en intensiv benträning.

Regelbundet rugbyspelande ökar bentätheten eftersom det medför påfrestning på benen. Detta gör spelare mindre benägna att utveckla benskörhet, osteroporos senare i livet.

Rugbyspelare utvecklar också flexibilitet och smidighet eftersom sporten kräver plötsliga och snabba undanmanövrar och vridningar. Smidiga fötter och händer krävs för att snabbt kunna ändra riktning och även tempo när man exempelvis försöker springa med bollen och undvika att motståndarna kan fånga en. Bollhantering och koordination tränas när en spelare övar på att kasta och sparka en rugbyboll.

Regelbundet spelande och utbildning för rugby kommer att hjälpa en spelare att bygga uthållighet. Rugbyspelande förbättrar kroppens kardiovaskulära system och hjälper till att bygga ett starkt hjärta och starka lungor. Träningen hjälper till att leverera syre snabbare till musklerna. Intervallträning är en viktig del av träningen och den ger spelare en bra konditionsträning.

Mental träning

Rugbyspelande hjälper till att förbättra det mentala tillståndet. Deltagande i en rugbyklubb kan hjälpa till att öka en individs självförtroende. Lagarbete och samhörighet är viktiga komponenter i rugbyspelande och dessa hjälper en spelare att utveckla självdisciplin och självrespekt.

Disciplin och självkontroll är andra aspekter som träningen hjälper till att utveckla. Rugby kräver förberedelser och genom att vara delaktig i utbildning så väl som i tävlande mot andra lag så kan en rugby spelare utveckla disciplin och ledaregenskaper. Lagsporter kan ge spelare en känsla av mening och en plats i laget. Kamratskap är en viktig del för att få individer att utveckla en mer positiv inställning till livet.

Träning minskar också stressen. När endorfiner frisläpps genom träning så kan de hjälpa en spelare att mentalt må bättre och även bidra till att man sover bättre. Fysisk träning hjälper till att bygga upp motståndskraft mot stress och en spelare kan ofta på ett bättre sätt ta itu med olika problem i livet utanför planen.

Motståndskraften och förmåga att utstå smärta och motgångar i livet är också något som deltagande i denna sport kan leda till. Dessa är egenskaper som positivt påverkar en spelare under sitt personliga och professionella liv.